TANITIM FİLMİ

Tanıtım filmleri genellikle bir kurum-firma, şirket ya da ürünün geniş ve ayrıntılı bir şekilde, tüm detaylarıyla

video, resim, fotoğraf gibi medya iletişim araçlarını kullanarak ön plana çıkartılmasını sağlamak amacıyla yapılır.

Günümüz modern teknelojisi ile internet mecralarından video izleyerek araştıran kitle daha fazla olduğu için

görsel anlatımı ve işitsel anlatımla birleştirerek firmanın vermiş olduğu hizmeti anlatmanın en etkili yolu izlenir.

Hazırlanan bu filmler cd, dvd gibi depolama araçları üzerinden fuar, lansman, mağaza iç- dış tanıtımları, seminer ve

toplantılarda dağıtılabilir veya internet üzerinden video izleme sitelerinde yayınlanarak müşteri ve halkla ilişkilerin  

genişletilmesini sağlayabiliriz.